Σεμινάριο για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή – Διαθέσιμες οι παρουσιάσεις
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε άλλο ένα διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή”. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στις 31 Μαΐου 2024, από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) και το Ελληνικό Δίκτυο των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΜΕΤΕΧ).
Οι παρουσιάσεις των εισηγητών είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:
Προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας | Δημήτριος Σταφυλάς, Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ), Προϊστάμενος Τμήματος Εφευρέσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Το έργο της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) | Αναστάσιος Θωμόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΑΒΙ
Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις του ΜΕΤΕΧ!