Το ΜΕΤΕΧ συνεχίζει τις ενημερωτικές του δράσεις προς την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (METEX) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (OBI), την Τετάρτη 24 Απριλίου. Το σεμινάριο με θέμα  «Τίτλοι Προστασίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση» επικεντρώθηκε στους διαφορετικούς τρόπους προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καθώς και στις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΟΒΙ ως ο εθνικός φορέας για την κατοχύρωση των ελληνικών εφευρέσεων.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη από τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας αλλά και ερευνητικό δυναμικό από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, ενώ όσοι παρευρέθηκαν διαδικτυακά, είχαν τη χαρά να ακούσουν σημαντικές πληροφορίες και να συζητήσουν με τα στελέχη του ΟΒΙ: Νεφέλη Κοροβέση (δικηγόρος, Διεύθυνση Δικαστικού), Κυριακή Γλυνού, (Χημικός /Εξετάστρια, Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων) και Γεώργιο Ασημόπουλος (Διεύθυνση Τεχνολογικής Πληροφόρησης | Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Το υλικό που παρουσιάστηκε στο σεμινάριο είναι διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους:
Η Προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας – Σήμα - Βιομηχανικό Σχέδιο και Υπόδειγμα - Νεφέλη Κοροβέση
Προστασία των εφευρέσεων με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα - Κυριακή Γλυνού
Τεχνολογική Πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας - Γεώργιος Ασημόπουλος
Περισσότερες πληροφορίες για τον ΟΒΙ είναι διαθέσιμες εδώ.