Πρόγραμμα επιτάχυνσης από το ευρωπαϊκό έργο SolarHub για τεχνολογίες σχετικές με την ηλιακή ενέργεια

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης SolarHub Ignition έχει σχεδιαστεί για earlystagestartups, επιχειρηματίες και ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, ή σε άλλα τεχνολογικά πεδία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν εφαρμογές σχετικές με την ηλιακή ενέργεια.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να γεφυρώσει το κενό μεταξύ έρευνας και αναγκών της αγοράς, παρέχοντας υποστήριξη σε ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις ακολουθώντας το μονοπάτι από τη σύλληψη της ιδέας στην είσοδο στη αγορά. Το πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες mentorship, τεχνική υποστήριξη, πρόσβαση σε υποδομές έρευνας και καινοτομίας, εκπαιδεύσεις, ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης.

Το Εθνικό Κέντρο για την Έρευνα και την Καινοτομία (ΕΚΕΤΑ) είναι ο επικεφαλής εταίρος του εθνικού οικοσυστήματος στο Κέντρου Αριστείας SolarHub: “A Greek-Turkish Solar Energy Excellence Hub to Advance the European Green Deal”.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για τους ενδιαφερόμενους είναι στις 30 Απριλίου 2024.

Η φόρμα υποβολής βρίσκεται στην πλατφόρμα στο παρακάτω link. Ο οδηγός για τους συμμετέχοντες (Guide for Applicants) είναι διαθέσιμος εδώ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Επιχειρηματίες

Ερευνητικές ομάδες

Startups

Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη νομικής μορφής

< 5 χρόνια δραστηριοποίησης

Κάθε χώρα από τις Χώρες Διεύρυνσης (Wideningcountries)

Κάθε χώρα που συμμετέχει στον Ορίζοντα Ευρώπη

30% των μελών της ομάδας δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή την Τουρκία

Αποδεδειγμένη συνεργασία με Ελληνικό η Τουρκικό φορέα (MoU)

Δραστηριοποίηση σε καινοτομίες σχετικές με Ηλιακή Ενέργεια, ανεξάρτητα από το πεδίο εφαρμογής.