Δελτίο Τύπου – Εναρκτήρια Εκδήλωση με τίτλο «Διασύνδεση με Ευρωπαϊκά Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας»
Το Ελληνικό Δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας - METEX ξεκίνησε τις δράσεις του με την Εναρκτήρια Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024. Ευρεία ήταν η συμμετοχή, καθώς μέλη από την πλειονότητα των Γραφείων έδωσαν το παρόν.
Καλωσόρισμα απηύθυνε ο Ομ. Καθ. Νικόλαος Μυλωνάς, ο οποίος παρουσίασε το Δίκτυο, τις δράσεις και τον σκοπό της σύστασής του. Ουσιώδης και ενημερωτική ήταν η συμμετοχή ομιλητών, από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και τρία Ευρωπαϊκά δίκτυα Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (NETVAL - Ιταλία, ΑΝΙ - Πορτογαλία, ΙΚΤΑ - Ιρλανδία) οι οποίοι μετέφεραν την εμπειρία τους από τις δικές τους δράσεις και τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν την ερευνητική κοινότητα της χώρας τους.
Ο κ. Βασίλειος Γογγολίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Δράσεων Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση του ελληνικού οικοσυστήματος. Ανέδειξε την ύπαρξη ισχυρού και ανταγωνιστικού ερευνητικού δυναμικού στην Ελλάδα, καθώς και τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής που θα ακολουθηθεί για την Έρευνα και την Καινοτομία κατά την περίοδο 2021-2027.
Στη συνέχεια, ο κ. Giuseppe Conti, Επικεφαλής του NETVAL (Network For Research Valorisation), του Δικτύου των Πανεπιστημιακών Γραφείων της Ιταλίας για την Αξιοποίηση της Τεχνολογίας, παρουσίασε το Δίκτυο που ξεκίνησε τη δράση του το 2002, και διαθέτει χαρτοφυλάκιο άνω των 2000 πατεντών οι οποίες προέρχονται από 100 Ιδρύματα της Ιταλίας.
H κα Helena Rosario Da Costa παρουσίασε τον Εθνικό Οργανισμό Καινοτομίας της Πορτογαλίας, ANI (Agência Nacional de Inovação) που έχει σκοπό την προώθηση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, εφαρμόζοντας τις εθνικές πολιτικές και προωθεί μια ολιστική προσέγγιση στη διαδικασία της Μεταφοράς Τεχνολογίας, ενώνοντας τα Γραφεία ΜΤ, δημόσιων και ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και παρέχοντας στα μέλη εξειδικευμένη εκπαίδευση και συνολικά σημαντική ενίσχυση του οικοσυστήματος.
Ο κ. Gordon Elliott, Πρόεδρος του IKTA (Irish Knowledge Transfer Association), του Ιρλανδικού Συνδέσμου Μεταφοράς Γνώσης, μίλησε για την προσφορά του Συνδέσμου, στην ενημέρωση των μελών για τις βέλτιστες πρακτικές που θα έπρεπε να ακολουθούν, στη βελτίωση της οικονομίας, στην απήχηση του επαγγέλματος, αλλά και στην εκπροσώπηση σε διεθνή δίκτυα.
Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας των ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων, ενημερώθηκαν για την επερχόμενη συνέχιση της χρηματοδότησης των Γραφείων από την Πολιτεία με στόχο την εξασφάλιση της λειτουργίας τους, και συζήτησαν για τις μελλοντικές εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου ΜΕΤΕΧ.