Το ΜΕΤΕΧ συστήνεται

#06/12/2023

Το ΜΕΤΕΧ συστήνεται

Η Συντονιστική Ομάδα προχώρησε και δημιούργησε την ιστοσελίδα του ΜΕΤΕΧ, διαθέσιμη στο: https://metex.gr/ και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@metex.gr.

Επίσης, καθορίστηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ενώ αποφασίστηκε να αναρτώνται νέα και δράσεις των ΓΜΤ που έχουν γενικότερα ενδιαφέρον σε όλο τον πληθυσμό των ΓΜΤ.